Bizi Tanıyın

//Bizi Tanıyın
Bizi Tanıyın 2018-05-03T11:38:09+00:00

Şirketimiz, Prof.Dr. Y. Murat Elçin’in önderliğinde 30 yıllık teknik ve akademik bilgi birikimi ile rejeneratif tıp, tıbbi cihazlar, ileri biyomalzemeler ve biyoteknolojiyi içeren sağlık teknolojileri alanlarında, sahip olduğu know-how’a dayalı olarak araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve ürün-geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri gerçekleştirmekte olup; ilgili sektörlerde karşılaşılan sorunların çözümü, bilgi ve teknoloji paylaşımı ve ticarileştirme konularında kurumsal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Biovalda Sağlık Teknolojileri A.Ş., sağlık ve biyoteknoloji alanlarında ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik ortaya koyduğu projeler ile Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı ve rekabet edebilir ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.