COVID-19 tedavi denemesi çalışması hakkında görüş

/COVID-19 tedavi denemesi çalışması hakkında görüş

COVID-19 pnömonisine karşı kök hücrelerin kullanıldığı tedavi denemesi çalışması hakkında görüş

Selçuk Öztürk, Ayşe Eser Elçin, Yaşar Murat Elçin. Mesenchymal Stem Cells for Coronavirus (COVID-19)-Induced Pneumonia: Revisiting the Paracrine Hypothesis with New Hopes? Aging and Disease, 10.14336/AD.2020.0403

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2020.0403