Çipte Doku / Organ

//Çipte Doku / Organ
Çipte Doku / Organ 2018-06-01T14:10:00+00:00

Çipte Doku / Organ

Mikro-fizyolojik sistemler

Mikroçip ve doku mühendisliği teknolojilerindeki ilerlemeler, biyolojik süreç ve işlevleri insan fizyolojisine benzer şekilde taklit edebilen mikro-fizyolojik sistemlerin geliştirilmesinin önünü açmaktadır. Bu sistemlerin, çeşitli hastalıkların, hastalıkların farklı evrelerinin, toksisitenin, immünojenitenin modellenmesi, klinik değerlendirme öncesinde güvenli ve etkin ilaç adaylarının doğru ADME profillerinin geliştirilmesi gibi hedefleri bulunmaktadır. Biovalda A.Ş.’nin, hastalık modelleme/ilaç geliştirme, kişisel tıp, rejeneratif tıp ve kök hücre gibi alanlara bakışı hızla değiştirmesi beklenen mikroakışlı in-vitro doku ve doku arayüzü modelleri ile ilgili Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.

Ek bilgi için:
“Special Issue: Organs-on-Chips & 3D–Bioprinting Technologies for Personalized Medicine (Editorial Note)”
Elçin YM
STEM CELL REVIEWS AND REPORTS, 13(3), 319-320 (2017)
DOI: 10.1007/s12015-017-9744-2